Selecteer een pagina

Disclaimer

De website www.sitevisie.com (hierna genoemd Website), whitepapers, nieuwsbrieven, presentaties en de inhoud ervan zijn eigendom van en worden beheerd door Sitevisie.

Toepasselijkheid

Deze disclaimer (Gebruiksvoorwaarden) is van toepassing op je bezoek aan en je gebruik van deze Website, whitepapers, nieuwsbrieven en presentaties, als ook op de via of op deze Website, whitepapers, nieuwsbrieven en presentaties aan jou ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten (Informatie).

Door je bezoek en gebruik van deze Website, whitepapers, nieuwsbrieven en presentaties ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden. Wij wijzen u erop dat deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Wij adviseren je om geregeld te controleren of de Gebruiksvoorwaarden zijn gewijzigd. Om de Gebruiksvoorwaarden op te slaan of te printen kun je gebruik maken van de printmogelijkheid van je browser. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 10 mei 2018.

Deze Website, alsmede de whitepapers, nieuwsbrieven en presentaties zijn opgezet als informatief en niet bedoeld als advies.

Functioneren van deze website

Wij stellen alles in het werk om deze Website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de Website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Wij vragen je begrip hiervoor en willen je erop wijzen dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade als gevolg van het gebruik van de Website en het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de Website.

Aansprakelijkheid voor informatie op deze website

Wij stellen deze Website, de whitepapers, nieuwsbrieven en presentaties met zorg samen en streven ernaar dat alle Informatie juist en volledig is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor wij de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens of informatie niet kunnen garanderen. Keuzes of beslissingen die je op basis van deze informatie maakt, zijn voor je eigen risico en verantwoordelijkheid. Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk gehouden worden.

Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de Website, whitepapers, nieuwsbrieven, presentaties en de Informatie bij Sitevisie. Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van sitevisie de inhoud van de Website, haar toepassingen, whitepapers, nieuwsbrieven en presentaties, anders dan voor zuiver persoonlijk gebruik, voor o.a. commercieel gebruik te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding aan derden beschikbaar te stellen.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar externe internetpagina’s dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Wij zijn niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze Website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze Website. Ons Privacy- en Cookiebeleid is niet van toepassing op persoonsgegevens die van jou op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.